Comitetul director

  Lucian Burlacu (director general) Dorina Scumpu (director economic) (1)Conducerea executivă a societăţii este asigurată de către Directorul general şi Directorul economic, numiti de Consiliului de Administraţie. (2)Directorul general decide asupra activităţii societăţii şi asigură politica ei economică şi comercială, în condiţiile contractului de mandat pentru realizarea indicatorilor de performanţă. (3)Revocarea Directorului General se face de către Consiliului de Administraţie…

Situatii Financiare

  Situati financiare STAT DE FUNCTII RAPORT privind verificarea, analiza si certificarea bilantului contabil si a contului privind rezultatul exercitiului la 31.12.2018 al SC UTlLlTATl APASERV CORNU BUGET DE VENITURI SI CHELTUELI PE ANUL 2019 Bilant la data de 31.12.2018  Bilant la data de 31.12.2015  Raport privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017  Situatii financiare la 31.12.2016…